Kurz Osobní mistrovství - cesta k srdci od 29. 4. do 10. 6. 2020

Na tomto kurzu se ukotvíte ve vědomí toho, co si opravdu ze srdce přejete žít a rozvíjet. Posílíte svoji schopnost být sami sebou a odvahu k vykročení přes práh Vaší komfortní zóny. 

Akcentována je práce na rozvoji vnitřního prostředí a rozvoj kapacity propojit mysl, emoce a tělo v harmonické jednotě směřující k realizaci osobního mistrovství.

Kurz bude probíhat ve středy v čase od 18.30 - 21.30 po dobu 7 týdnů počínaje 29.4. a konče 10.6. 2020

Na kurzu budeme pracovat s těmito tématy:

  • - rozkrývání a pojmenování osobní aspirace;práce se záměrem, vizí a prioritami;

  • - objevování a aktivizace osobního "živlu" (pojmenovávání a rozvoj osobního nadání  - práce se silnými stránkami, hodnotami  a „tíhnutím“)

  • - rozvoj kapacity naslouchat a „vidět“ jasně (bdělá přítomnost - meditace mindfulness);

  • mistrovské trénování a vylaďování se do stavu flow pro radost v životě i v práci;

  • posilování odvahy a autenticity, práce s komfortní zónou a rezistencí ke změně;

  • rozvoj uměleckého cítění (vyprávění příběhu, hra a improvizace, zpěv a ticho);

  • moudrost nedokonalosti, umění zranitelnosti a práce s chybou;

  • práce s osobními zdroji (jak si získat podporu pro to, co si přeji rozvíjet).

Program "Osobní mistrovství - cesta k srdci" je živým cyklickým procesem osobního a profesního dozrávání, které je ukotveno v přítomnosti a směrováno potřebami a aspiracemi účastníků kurzu.

Účastníci kurzu se učí pěstovat své "vnitřní prostředí" a propojovat práci na sobě s realizací svých vizí a cílů v každodenní realitě. Podstatnou součástí programu je tedy aplikace nalezeného poznání, principů a technik, do každodenní reality, následná reflexe, vzájemné sdílení a podpora od ostatních účastníků.

Kurz probíhá v bezpečném a respektujícím prostředí za využití technik celostního zrychleného učení (meditace, rytmizace, hra, cvičení, pohyb, storytelling, hudba, relaxace,...). Podstatnou součástí programu je vzájemné sdílení a podpora od ostatních účastníků. Efektivita vzdělávacího procesu je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 10 účastnících.

Více se o kurzu dozvíte na www.radimkudelka.cz

 

Kontakt

Základní škola Letokruh
Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice

+420 739 312 666

© 2018 Základní škola Letokruh Brno

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode